We hebben goed nieuws voor je! Via ons webportal Mediaweb zijn nu ook je online artikelen in hun originele opmaak beschikbaar. Dat betekent dat je een mooi en blijvend archief kunt opbouwen met ál je mediaresultaten. Een unieke extra service, waar je veel gemak van hebt!

Als je inlogt op Mediaweb zie je bij je online artikelen naast de platte tekst van het artikel en de link naar de bron ook het artikel in originele opmaak, te downloaden als afbeelding. Je kunt de artikelen zo in je archief opnemen of ze een-op-een doorsturen naar eindklanten.

Met de eerstvolgende update van Mediaweb wordt het bovendien mogelijk om een selectie van meerdere online artikelen in hun originele opmaak tegelijk te downloaden, net zoals nu al het geval is met artikelen uit printmedia.

Inzicht in je volledige mediacoverage
Mediaweb biedt je ook inzicht in de resultaten van andere soorten media. Je kunt bijvoorbeeld al je online- en printartikelen samen bundelen in een aantrekkelijk archief, ze combineren in analyses, rapporten en nieuwsbrieven of vergelijkingen maken. Via één dashboard heb je je mediacoverage volledig in beeld. Enige voorwaarde is dat al je mediamonitoring via ons loopt.

Inbegrepen in je online monitoring abonnement
Het aanleveren van je online resultaten in hun originele opmaak is inbegrepen bij elk abonnement voor online monitoring en elk monitoring basisabonnement. Maak je nog geen gebruik van online monitoring? Probeer het dan een maand lang gratis en vrijblijvend uit.