Nieuwsmedia zijn een cruciaal onderdeel van de mediamonitoring. Wij monitoren dan ook al heel lang op de media-items van Het Nederlands Dagblad (ND). Via ArtikelPro worden de artikelen van het ND voor ons beschikbaar gemaakt en belanden ze bij duizenden klanten in binnen- en buitenland. 

Aan het woord: Rinder Sekeris van het Nederlands Dagblad
Rinder werkt 25 jaar bij het ND en is ooit begonnen als parlementair verslaggever. Hij is altijd trouw gebleven aan de krant, mede omdat hij steeds de mogelijkheid kreeg andere taken binnen het bedrijf te doen. Nu is hij directeur-uitgever. ‘’Ik zorg voor het bedrijf, zodat de redactie haar werk kan doen.’’ Rinder bemoeit zich niet met de inhoud van de krant, de hoofdredacteur stuurt de redactie aan.

Een onderscheidende krant
Rinder beschrijft het ND als een relatief bescheiden krant, maar onderscheidend en met een heel duidelijke focus. Op journalistiek gebied zijn er weinig andere spelers actief in dezelfde markt. De krant heeft een christelijke doelgroep en de kerk is een belangrijke factor. Hierbij kan je denken aan nieuws rond de paus, waarvoor er zelfs een collega in Rome woont, maar ook andere topics over religie en natuurlijk ook het algemene nieuws. Van de landelijke dagbladen is het ND de hekkensluiter in omvang. Er werken +/- 100 medewerkers, waarvan 50 journalisten. De krant heeft geen winstoogmerk en de aandelen zijn ondergebracht in een stichting.

‘Vernieuwen’ is het toverwoord voor de interne bedrijfsvoering. Ontwikkelingen worden snel opgemerkt en opgepakt. Ook wordt er veel waarde gehecht aan korte lijnen op de werkvloer.  ‘’Die combinatie; een specifieke markt plus een slagvaardig bedrijf en betrokken medewerkers, maakt dat wij het als speler met een bescheiden schaalgrootte redden” zegt Rinder niet zonder trots.

Succesvol in digitaal én print
De papieren oplage daalt, maar digitaal stijgt deze snel. Bij het ND zijn ze voorbij het omslagpunt, want meer dan de helft leest de krant digitaal. Op zaterdag is het lezersaantal anderhalf keer zo veel, en dan worden ook meer losse nummers gekocht. Rinder: ‘’Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat we hebben gezegd, met dit huidige tempo en lezersportfolio drukken we uiterlijk in 2042 de laatste krant.’’ Het ND is blij dat ze twee dingen goed doen: digitaal én print.

Samenwerken met ArtikelPro
Rinder: ‘’ArtikelPro levert ons extra bereik. Mensen die wij via de eigen kanalen niet aantrekken, kunnen toch een artikel onder ogen krijgen die ze anders niet zouden lezen. Daarnaast bereiken we een andere doelgroep. Niet een consument, maar zakelijke afnemer. En het bijt elkaar nooit. Er is niemand die zegt: ‘’Ik hoef geen abonnement, want ik lees het ND bij ArtikelPro’’. Monitoringsorganisaties en hun klanten kunnen namelijk nooit een hele editie doorzoeken. Ze krijgen slechts artikelen geleverd die voldoen aan hun monitoringsvraag.

De extra inkomsten zijn natuurlijk ook welkom en we zijn blij dat er een gereguleerd alternatief is voor de illegale route. Je mag journalistieke inhoud niet zomaar toe-eigenen, daarop rust auteursrecht. Wij zorgen er dus voor dat via ArtikelPro maatwerk voor de klant wordt geleverd. Met de opbrengsten kunnen wij ons werk blijven doen.”

Kranten en hun auteursrecht
Het ND vindt het belangrijk om hun artikelen op een legale manier aan te bieden, zoals het correct regelen van de auteursrechten via ArtikelPro. Alleen zó kan je misbruik tegengaan. Naast dat het ND altijd zal kijken naar manieren om meer omzet te genereren, hechten ze veel waarde aan naleving van het auteursrecht en een goede regeling voor uitgevers en hun auteurs. Uitgevers lijken niet altijd te weten waar ze recht op hebben. Rinder: “Er zijn altijd dingen die niet goed verlopen met het auteursrecht; het is best een lastig juridisch gebied. Juist daarom is het zaak om met ArtikelPro in zee te gaan. We werken zelf het liefst met één contentpartij. We hebben geen behoefte om met allerlei andere partijen samen te werken en veel losse afspraken te maken.’’

 

(foto: ND/Jaap Meijer)

Suzanne Walgreen

Content Consultant, ArtikelPro

Wat is ArtikelPro? 
ArtikelPro zet zich in om illegaal gebruik van content (artikelen, teksten, beelden) in de zakelijke markt tegen te gaan. Er is sprake van illegaal gebruik wanneer er geen auteursrechtvergoeding wordt afgedragen door de gebruiker van deze content. ArtikelPro is intermediair tussen media monitoring organisaties (MMO’s) en uitgeverijen. Onze partners hierin zijn DPG Media en Mediahuis, de twee grootste uitgevers in Nederland. ArtikelPro is een organisatie zonder winstoogmerk.

Meer info: www.artikelpro.eu