Privacyverklaring

Media Info Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Media Info Groep.

Privacyverklaring

Wat wordt bedoeld met het verwerken van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw emailadres en wachtwoord.
Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Van wie verwerkt de Media Info Groep persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • mensen die in dienst zijn of waren bij Media Info Groep of anderszins verbonden zijn of waren
  • organisaties die klant bij ons zijn
  • mensen die zich ingeschreven hebben voor onze nieuwsbrief
  • mensen die interesse tonen in onze producten en diensten
  • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
  • mensen die onze websites bezoeken

Let op: als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Waarvoor verwerkt Media Info Groep persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten, het voeren van een deugdelijk personeelsbeleid en het op correcte wijze onderbouwen van onze financiële afrekening. Wij verzamelen enkel die gegevens die noodzakelijk zijn en die wij volgens de wet mogen verzamelen en opslaan. Op onze websites verzamelen wij gegevens om het gebruik van de websites te analyseren en om de functionaliteit te verbeteren. Hiertoe plaatsen wij cookies op de computer van de gebruiker. Hiervoor zal eerst toestemming gevraagd worden. Bij weigeren van cookies kunnen bijvoorbeeld instellingen niet meer bewaard worden.
Cookies kunt u zelf te allen tijde van uw computer verwijderen zonder tussenkomst van Media Info Groep. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser.

Hoe gaat Media Info Groep met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt bewaard. Naast de privacy wetgeving spelen andere wetten ook een rol. Zo zijn wij wettelijk verplicht onze financiële gegevens, waaronder ook uw persoonsgegevens vallen, salarismutaties van medewerkers en gebruikscijfers van de auteursrechtelijk beschermde werken te bewaren.

Binnen Media Info Groep kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben en uitsluitend voor het doel waarvoor zij toegang hebben gekregen.

Willen wij uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor contractueel overeengekomen dan zullen wij u hier eerst toestemming voor vragen. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld de leverancier van de software waarmee wij onze nieuwsbrief versturen, Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden of voor begeleiding van zieke werknemers.

Deze derden krijgen alleen onze opdracht als zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen.
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Denk hierbij aan auteursrechthebbenden die het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken wil inzien of de belastingdienst voor de aangiftes loonheffingen.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Kan ik zien welke persoonsgegevens de Media Info Groep van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij uw contactpersoon.
Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Media Info Groep kunt u terecht bij uw contactpersoon.