media analyse

 

Onze media-analisten zijn gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van de mediapositie van organisaties. Wij maken werk van de mediareputatie door te laten zien hoe media, journalisten, twitteraars en bloggers over een organisatie berichten. Daarbij hebben wij als doel om de zorgvuldig opgebouwde merkwaarde en mediareputatie te beschermen en te vergroten.

MEDIA-ANALYSE: EEN INTRODUCTIE

 

De merkwaarde en mediareputatie van een onderneming is een kostbaar bezit, die te allen tijde beschermd dient te worden. De mediareputatie wordt bepaald door de manier waarop een bedrijf het nieuws haalt. Hoe doelgroepen tegen een organisatie aankijken, wordt naast persoonlijke ervaringen grotendeels bepaald door de wijze waarop de media aandacht besteden aan een onderneming. 

Onze monitoringdiensten zijn een onmisbaar middel om dagelijks op de hoogte te blijven van wat er in het nieuws speelt. Monitoring geeft echter geen inzicht in wat over een langere termijn het mediabeeld is, hoe de mate van berichtgeving zich ontwikkelt en wat de wijze is waarop er bericht wordt. Bij deze vragen komt media-analyse om de hoek kijken. Media-analyse geeft in één oogopslag inzicht in de brij aan berichtgeving die er over een organisatie is, wat de trends zijn en of deze zich in de gewenste richting ontwikkelen. 

Onze media-analisten zijn gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van de mediapositie van organisaties. Wij maken werk van de mediareputatie door te laten zien hoe media, journalisten, twitteraars en bloggers over een organisatie berichten. Daarbij hebben wij als doel om de zorgvuldig opgebouwde merkwaarde en mediareputatie te beschermen en te vergroten. Een mediareputatie komt immers te voet en gaat weer te paard.

Wij werken voor uiteenlopende commerciële organisaties, overheidsinstanties en charitatieve instellingen. Wij volgen voor onze klanten doelgericht de ontwikkelingen in de traditionele en nieuwe media.

Door onze jarenlange ervaring leveren wij media-onderzoek dat is afgestemd op de behoeften van de klant. Wij onderscheiden ons daarbij door eerst te doorgronden welk probleem er bij de klant speelt. Vervolgens stemmen wij onze diensten daarop af. Wij brengen in beeld hoe het nieuws ontstaat en zich verspreidt en ontwikkelt. Daarnaast brengen wij in kaart welke invloed de actualiteit heeft op de doelgroepen van een organisatie. Hiermee leveren wij waardevolle input voor een realistische mediastrategie en succesvol communicatiebeleid.

Niets is zo veranderlijk als de actualiteit. Daarom speelt flexibiliteit een belangrijke rol bij onze onderzoeken. Wij volgen het nieuws op de voet, zodat een organisatie tijdig kan inspelen op relevante veranderingen in de media. Met onze diensten kan een klant vervolgens gericht inspelen op de actualiteit en de mediadoelstellingen tijdig aanpassen aan de veranderingen.

Wij stemmen onze producten en diensten af op de mediabehoefte die binnen een organisatie leeft. Hierbij maken wij grofweg gebruik van twee soorten media-analyses: kwantitatieve en kwalitatieve. Deze worden hieronder verder toegelicht.

Kwantitatieve media analyse

 

Een kwantitatieve analyse geeft inzicht in wie, wanneer, waar in het nieuws geweest. De resultaten hiervan worden uiteengezet in diverse overzichtelijke tabellen en grafieken en geven een basaal inzicht in de mediapositie van een organisatie. Het geeft geen inzicht in de inhoud van de berichtgeving, wel in de mate waarin er berichtgeving is geweest. De resultaten hiervan kunnen worden uitgedrukt in volume, mediawaarde en bereik.

 Een kwantitatieve analyse kan uitstekend ingezet worden om inzicht te krijgen in het verloop van de berichtgeving en te volgen of de mate van aandacht zich in de gewenste richting ontwikkelt. Verder kan het uitstekend gebruikt worden om PR-investeringen accountable te maken: waar hebben mijn PR-investeringen eigenlijk toe geleid in termen van hoeveelheid media-aandacht (volume, bereik, mediawaarde)?

Een kwantitatieve analyse kan tegen relatief lage kosten gemaakt worden, omdat de inhoud van de content niet gelezen en gecodeerd hoeft te worden en in de rapportage geen duiding van de grafieken en tabellen zit. Bij een kwalitatieve analyse is dit wel het geval. Deze type analyses worden hieronder verder toegelicht.

 

kwalitatieve media analyse

Met onze kwalitatieve analyses geven wij diepgaandere inzichten over hoe nieuws zich vormt, verspreidt en ontwikkelt, en welke impact het heeft op de verschillende doelgroepen. Bij kwalitatief onderzoek verdiepen wij ons in de berichtgeving over een organisatie en/of over voor de organisatie belangrijke onderwerpen. Onze specialisten nemen het nieuws door en ontleden de berichtgeving op grond van thema’s, reputatiedimensies, teneur, steun en kritiek, succes en falen, actoren/stakeholders, citatie, nieuwssoort, nieuwslocatie, kernwaarden en –boodschappen etc. Hiervoor maken wij gebruik van een op maat gemaakte onderzoeksopzet, zoekopdracht (query), codingframe en concreet geformuleerde onderzoeksvragen.

Bij kwalitatief onderzoek maken we onderscheid tussen issuemanagement, crisismanagement, mediarelatiemanagement, benchmarkonderzoek, campagnemanagement, persberichtenanalyse en framing.

Issue management

Issue-onderzoek biedt de mogelijkheid om specifieke onderwerpen, gebeurtenissen of ontwikkelingen op de voet te volgen. Er kan hierbij gedacht worden aan onderwerpen waar een bedrijf nauw bij betrokken is of waarop het bedrijf zich in de toekomst wil toeleggen. Door de actuele ontwikkelingen omtrent een thema in de media te volgen, kan proactief gecommuniceerd of snel gereageerd worden. Op die manier kan een organisatie zich als autoriteit onderscheiden door gericht diens standpunten in de media naar voren te brengen, of eventuele misverstanden en onjuistheden in de berichtgeving recht te zetten.

 

Mediarelatiemanagement

Een goede verstandhouding met de media is van essentieel belang bij het bewaken van de mediareputatie van een onderneming. Wij geven inzicht in welke media nog meer kunnen bijdragen aan de mediapositie van een organisatie. Goede contacten met journalisten geven niet alleen een platform voor de eigen standpunten, maar bieden ook de gelegenheid om de media als bondgenoot tegemoet te treden in, bijvoorbeeld, tijden van crisis.

 

Crisismanagement

Is een organisatie op de een of andere manier betrokken geraakt bij een crisis, dan lijden de mediareputatie en het imago van het bedrijf daar automatisch onder. Media-analyse geeft de aanknopingspunten om snel en adequaat inzicht te krijgen in de beeldvorming rond de crisis en toont aan welk effect dit op een onderneming heeft. De uitkomsten van het onderzoek laten zien wie in de media de ‘vijanden’ en ‘vrienden’ zijn en van welke frames zij gebruik maken. Deze inzichten stellen een organisatie in staat om de mediareputatie met gerichte standpunten en argumenten te beschermen.

Zo kunnen wij in tijden van crisis dagelijks een samenvatting van de (massale) berichtgeving maken, waarbij via een risico-analyse inzichtelijk wordt gemaakt welke gevaren er op de loer liggen als het gaat om de media-aandacht en -reputatie.

 

Framingonderzoek

Een analyse van individuele nieuwsbronnen legt de ‘frames’ die media in hun berichtgeving gebruiken bloot. Media maken bewust of onbewust gebruik van frames. De associaties die media vervolgens bij het publiek oproepen bepalen in grote mate de wijze waarop nieuwsfeiten worden geselecteerd, beschreven en becommentarieerd. Journalisten bedienen zich – soms – van sterk uiteenlopende frames in relatie tot specifieke issues, waardoor hetzelfde nieuwsfeit in verschillende kranten volledig anders wordt belicht. De invloed die een bron hierdoor op de perceptie van een bepaald onderwerp heeft is daarmee van groot belang. De media beïnvloeden daarbij ook de beeldvorming rondom een bedrijf en diens doelgroepen.

Benchmarkonderzoek

Als een bedrijf actief is in, of afhankelijk is van een bepaalde bedrijfstak, dan kunnen wij met een benchmarkonderzoek de media-aandacht voor de gehele markt in kaart brengen. Wij kijken hoeveel media-aandacht er is voor de gehele markt en hoe deze verdeeld wordt over de deelnemende organisaties. Voor elke organisatie wordt gekeken welke mediapositie en -reputatie zij innemen. Verder besteden wij aandacht aan de wijze waarop de organisaties het nieuws halen. Een benchmarkonderzoek geeft inzicht op welke manier een bedrijf zich kan profileren en onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.

 

Persberichtenanalyse

Wij kunnen ook de persberichten die door uw organisatie worden verzonden volgen, zodat u kunt zien in welke mate de door u uitgestuurde boodschap wordt overgenomen in de media en bij uw doelgroepen terechtkomt. Hierbij kijken wij niet alleen naar welke media gebruik maken van uw persberichten, maar kunnen wij ook kijken op welke wijze de journalisten dit doen.

 

Campagnemanagement

Als een organisatie door een marktonderzoeksbureau tracking-onderzoek laat uitvoeren naar de impact van een campagne op een specifieke doelgroep, dan projecteren wij onze cijfers graag op deze uitkomsten. Er wordt daarmee een gedetailleerd inzicht gegeven in de timing en de reacties van pers en publiek op de boodschap die het bedrijf wil overbrengen. Zo kan het beschikbare budget effectiever ingezet worden, campagnes beter gepland worden en woordvoering en communicatie daar op afgestemd worden.

Rapportages

 

De onderzoeksresultaten presenteren wij in een overzichtelijke opmaak met grafische weergaven voorzien van tekstuele duiding (in geval van een kwalitatieve analyse). Uiteraard kan de inrichting en frequentie van de rapportages geheel op de wensen van de klant worden afgestemd.

 

GEEN DOEL OP ZICH, MAAR…

Media-analyse is geen doel op zich. Wel bieden de onderzoeksresultaten onze klanten handvatten om een communicatiestrategie en -beleid te ontwikkelen, toetsen of gericht aan te scherpen, zodat de klant zijn mediapositie kan opbouwen, beschermen en/of verbeteren. De diepgaande inzichten over hoe het nieuws zich vormt en ontwikkelt, kunnen de organisatie ook helpen om de reputatie in de toekomst beter te beschermen.

Analyse op maat nodig?
wij verzorgen het voor je

Laat je gegevens achter om teruggebeld te worden. We doen je graag een aanbod dat aansluit bij jouw informatiebehoefte.