Aangezien de bereikcijfers van onze bron Alexa Ranking steeds vaker onvolledig of onjuist bleken te zijn hebben we er enige tijd geleden voor gekozen om deze data voortaan zelf rechtstreeks bij de uitgevers op te vragen. Inmiddels hebben we voor een groot gedeelte van de web domeinen het juiste bereik weten te achterhalen en verwachten we binnen één a twee weken een update hiervan in Mediaweb te kunnen doorvoeren. 

Omdat het bereik onderdeel is van de berekening van de advertentiewaarde, zal er ook in de advertentiewaarde een correctie plaatsvinden.    

Alle aanpassingen zullen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in Mediaweb worden doorgevoerd. Om een trendbreuk in de cijfers te voorkomen zullen in de Excel-exports die vanuit Mediaweb gedaan kunnen worden zowel de oude als de nieuwe bereikcijfers en mediawaarde opgenomen worden.   

Eén dag voordat de bovengenoemde update plaatsvindt, zullen we je hiervan middels een melding in Mediaweb op de hoogte brengen. 

Wil je meer weten over de aangepaste advertentiewaarde en bereik? Neem dan contact op met je accountmanager.