Kijkcijfers later, maar completer in media·web

Kijkcijfers later, maar completer in media·web

Vanaf 28 augustus jl. is de manier waarop kijkcijfers worden bepaald verbeterd. Dit is gedaan om meer aan te sluiten bij de veranderende manier van televisiekijken. Het nieuwe kijkonderzoek heeft daardoor ook invloed op de bereikcijfers die je bij rtv-monitoring in...