Auteursrechten zijn een hot-topic. Ook bij jou als klant. Daarom leggen we prangende vragen tweemaandelijks voor aan de experts (en licensiehouders) van ArtikelPro. Deze keer: “Hoe zit het met auteursrecht en online content?”

Maak je ook weleens een screenshot? Vaak denken we dat dit mag, maar dit is verboden als het om auteursrechtelijk beschermde content gaat. Denk aan content van een uitgever, blogger, journalist, fotograaf of andere maker. Online delen we steeds makkelijker foto’s, video’s en artikelen. Uitgevers zijn hier kritisch naar gaan kijken en treden op tegen het ‘gratis’ gebruik van hun digitale werk. Vergelijk het met de filmindustrie; het downloaden en/of kopiëren van films is verboden en dat is inmiddels algemeen bekend.

Het auteursrecht
Sinds het digitale tijdperk lijkt het auteursrecht complexer, maar voor online content geldt dezelfde regelgeving uit de auteurswet.

Het auteursrecht, ook wel copyright genoemd, kent de volgende omschrijving: ‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.’’ (Artikel 1 Auteurswet).

Samengevat: wil je content gebruiken dat door een ander gemaakt is, dan heb je toestemming nodig. Dit kan rechtstreeks met de betreffende uitgever geregeld worden via een (eenmalige) licentie. Ook jouw contentleverancier of media monitoringsorganisatie heeft een licentie nodig.

Mediamonitoring
Controleer bij uw contentleverancier of media monitoringsorganisatie goed of hij een licentie heeft, zodat je zeker weet dat je legaal gebruikmaakt van artikelen, foto’s of andere werken. In de praktijk blijkt dit vaker niet goed geregeld. Vaak geven mediamonitoringstools online content gratis weg en worden er alleen auteursrechten betaald voor de printartikelen. Uitgevers krijgen dan geen vergoedingen voor deze gedeelde werken. Zo wordt het auteursrecht onbewust geschonden door de eindgebruiker.

Wat mag zonder toestemming?
Er zijn een aantal uitzonderingen op het auteursrecht van toepassing. Een artikel mag wel gekopieerd worden voor eigen gebruik (thuiskopie). Korte zinsdelen mag je overnemen als het relevant is voor de rest van je verhaal of iets onderbouwd en niet op zichzelf staat, denk aan een scriptie, presentatie of werkstuk. Dit heet het citaatrecht en gaat gepaard met een bronvermelding. Ook in het onderwijs gelden een aantal uitzonderingen op het auteursrecht. Voor zakelijk gebruik gelden deze uitzonderingen niet.

 

Suzanne Walgreen

Content Consultant, ArtikelPro